Ride Calendar

April 2019
S M T W T F S
01 02 03 04
07 08 09 10 11
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
28 30
 
Ride: KIMBERLEY RIDE - FRIDAY
Venue: StableWood Stables
Date Start:2019-04-05
Closing Date:2019-04-03

Ride: VOERDOKTER KLAPMUTS - FRIDAY
Venue: Klapmuts
Date Start:2019-04-05
Closing Date:2019-04-01

Ride: SCHWEIZER RENEKE FRIDAY
Venue: SCHWEIZER RENEKE
Date Start:2019-04-05
Closing Date:2019-04-01

Ride: KIMBERLEY RIDE - SATURDAY
Venue: StableWood Stables
Date Start:2019-04-06
Closing Date:2019-04-03

Ride: MIDVAAL RIDE
Venue: Penbritten Equestrian Club
Date Start:2019-04-06
Closing Date:2019-04-03

Ride: SCHWEIZER RENEKE SATURDAY
Venue: SCHWEIZER RENEKE
Date Start:2019-04-06
Closing Date:2019-04-01

Ride: VOERDOKTER KLAPMUTS - SATURDAY
Venue: Klapmuts
Date Start:2019-04-06
Closing Date:2019-04-01

Ride: BATTLE OF THE LADIES - FRIDAY
Venue: Moedverloeren
Date Start:2019-04-12
Closing Date:2019-04-09

Ride: LADYBRAND - FRIDAY
Venue: Ladybrand
Date Start:2019-04-12
Closing Date:2019-04-10

Ride: BATTLE OF THE LADIES - SATURDAY
Venue: Moedverloeren
Date Start:2019-04-13
Closing Date:2019-04-09

Ride: LADYBRAND - SATURDAY
Venue: Ladybrand
Date Start:2019-04-13
Closing Date:2019-04-10

Ride: MEREDITH ENDURANCE RIDE
Venue: Meredith Farm
Date Start:2019-04-27
Closing Date:2019-04-25

Ride: SAIC 2019 27 April 2019
Venue: Bona Bona Nature Reserve
Date Start:2019-04-27
Closing Date:2019-04-08

Ride: SAIC 2019 29 April 2019
Venue: Bona Bona Nature Reserve
Date Start:2019-04-29
Closing Date:2019-04-08


DISSIPLINÊRE VERHOOR C VAN DER MERWE

Published: 2019-03-22 16:12:05

AAN : ERASA LEDE 22 MARCH 2019

 

i/s DISSIPLINÊRE VERHOOR: C VAN DER MERWE

LID NR : 486

 

Geagte lede,

 

Dissiplinêre stappe is teen lid C van der Merwe, lidnommer 486, ingestel en was die dissiplinêre verhoor geplaas vir 18, 19 en 20 Maart 2019 in Bloemfontein.

 

Die klagtes handel oor onbehoorlike Facebook boodskappe wat gepubliseer is deur Mnr Van der Merwe asook sy optrede tydens die FEI kongres gehou te Dubai op 7 en 8 April 2018. Tydens die bepaling van ‘n verhoordatum was ons tevrede, aan die hand van die meriete van die klagtes, dat die aangeleentheid in ‘n dag afgehandel sou kon word. Om veilig te speel is drie hofdae verkry ten einde seker te maak dat die aangeleentheid afgehandel sou word.

 

Mnr Van der Merwe het onskuldig gepleit op alle klagtes. Na die aanbied van die getuienis van ons president, Mnr Niel Kirstein op 18 Maart 2019 het Mnr Van der Merwe met kruisverhoor begin. Dit het dadelik geblyk dat Mnr Van der Merwe die geldigheid van die ERASA Konstitusie in dispuut plaas. Kort daarna (ongeveer 12:10) is ‘n groot volume dokumente aan ons regspan beskikbaar gestel deur Mnr Van der Merwe, welke bestudeer moes word. Ons moes noodwendigerwys die saak laat afstaan na 19 Maart 2019 ten einde die dokumente te bestudeer en verdere besluite te neem. Mnr Van der Merwe het op daardie stadium ook aangedui dat hy minstens ‘n dag sou kon besig wees met kruisverhoor van ons president en dat Me Shanie Bosch-Fourie ook klaarblyklik getuienis sou aanbied wat nog ‘n dag in beslag sou neem. Aan die hand hiervan het ons regspan toe ‘n geskatte berekening gemaak van die tydsduur wat dit sou neem om die verhoor af te handel. Ons is geadviseer dat ons minstens 6 hofdae daarvoor nodig sou hê.

 

Ons wil verder noem dat Mnr Carel van der Merwe glad nie op enige van ons skrywes rakende die verhoor gereageer het nie. Ons het ook skrywes aan hom gerig om die basis van sy verweer te probeer bepaal. Hy het glad nie daarop gereageer nie. Sy verweer en die dokumentasie is eers tydens die verhoor beskikbaar gestel wat welliswaar vertragings veroorsaak het. Die skikkingooreenkoms bereik het niks met die meriete van die saak te doen nie en was slegs ‘n koste oorweging aan ERASA se kant.

 

Die ERASA Grondwet maak nie tans voorsiening vir die verhaling van koste van ‘n aangeklaagde lid nie.

 

Die dagbestuur was tevrede dat dit ‘n onmoontlike finansiële las op die vereniging sou plaas indien die verhoor voortgesit word.

 

Verdermeer sou die verhoor waarskynlik ook uitgestel moes word ten einde behoorlik te kan voorberei op die dokumente ontvang van Mnr Van der Merwe. Gevolglik het ons regspan noodgedwonge skikkingsonderhandelinge met Mnr Van der Merwe gevoer weens die koste-aspek. ‘n Skikkingsooreenkoms is bereik op 19 Maart 2019. ‘n Afskrif van die skikkingsooreenkoms wat ook ‘n toekenning gemaak is deur die Voorsittende Beampte, Adv AJR van Rhyn SC, sal volg. Van belang is die inhoud van paragraaf 3 daarvan waarin die Respondent nou duidelik ingestem het en ooreengekom het om hom te weerhou van soortgelyke optrede as dié waarvoor hy aangekla was.

Ons besef dat die verhoor finansiële implikasies vir die vereniging inhou, maar is ons ook verplig om die vereniging te bestuur ooreenkomstig die Grondwet van ERASA. Die oortredings begaan deur die Respondent is deur die vereniging in ‘n uiters ernstige lig beskou en vandaar die vervolging wat geskied het.

Geteken

 

Charmaine Nickisson

Algemene Bestuurder