Ride Calendar

June 2018
S M T W T F S
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Ride: LOUWNA RIDE FRIDAY
Venue: Louwna
Date Start:2018-06-01
Closing Date:2018-05-30

Ride: LOUWNA RIDE SATURDAY
Venue: Louwna
Date Start:2018-06-02
Closing Date:2018-05-30


AGM AND SGM FAURESMITH 2018

 

 

Onderstaande ter inligting rakende die vergaderprosedure vir die komende Spesiale Algemene Vergadering en die Algemene Jaarvergadering.

 

 

Inligting Rakende die SPESIALE ALGEMENE VERGADERING (SGM )wat die AJV op Fauresmith sal voorafgaan.

 

Die vergaderprosedure is baie spesifiek en slegs die punt / e op die Agenda wat aanleiding gegee het tot die vergadering, mag tydens die vergadering bespreek word. Ek haal aan uit beide die Erasa en SAEF Grondwette:-

 

17.9 Slegs die saak/sake waarvoor die vergadering belê is, word bespreek.

21.3 No business other than that stated in the notification shall be transacted at the SGM

 

Wanneer daar ‘n verkiesing plaasvind tydens ‘n Spesiale Algemene vergadering, sal slegs die Provinsiale Presidente, met ‘n mandaat vanaf hulle Lede, hulle stemreg uitoefen. Andersins sal die volle Raad van Erasa stemreg kan uitoefen. Die Provinsiale Presidente met ‘n mandaat vanaf die Lede van die Klub / Provinsie. Die President van Erasa, indien hy as Voorsitter van die vergadering optree, het ‘n beslissende stem tydens ‘n staking van stemme, verkiesing uitgesluit. Wanneer ‘n staking van stemme tydens verkiesing ontstaan, word ‘n naam getrek nadat die proses vir ‘n tweede keer gestaak het.

 

Alle Lede van Erasa kan die Spesiale Algemene Vergadering bywoon, deelneem aan die bespreking, maar sonder stemreg.

 

 

Inligting rakende die ALGEMENE JAARVERGADERING (AJV) by Fauresmith.

 

Die mosies soos goedgekeur, wat sal dien tydens die AJV, sluit op 31 Mei 2018.

 

Hou in gedagte dat ‘n Mosie woordeliks (soos dit geskryf is) aanvaar of verwerp word. ‘n Mosie wat verwerp word, kan nie die volgende AJV weer bespreek word nie.

 

Alle Lede van Erasa het sitting en spreekreg tydens die AJV, maar sonder stemreg.

 

Wanneer daar ‘n verkiesing plaasvind tydens ‘n Algemene Jaarvergadering, sal slegs die Provinsiale Presidente, met ‘n mandaat vanaf hulle Lede, hulle stemreg uitoefen. Andersins sal die volle Raad van Erasa stemreg kan uitoefen. Die Provinsiale Presidente met ‘n mandaat vanaf die Lede van die Klub / Provinsie. Die President van Erasa, indien hy as Voorsitter van die vergadering optree, het ‘n beslissende stem tydens ‘n staking van stemme, verkiesing uitgesluit. Wanneer ‘n staking van stemme tydens verkiesing ontstaan, word ‘n naam getrek nadat die proses vir ‘n tweede keer gestaak het.